Široki Brijeg: Prezentacija najnovijih dostignuća u oblasti logistike i transporta

Široki Brijeg, prezentacija

...i dobitnik niza prestižnih domaćih i međunarodnih priznanja, organizira 22.06.2017. godine u Širokom Brijegu, Hotel Park, prezentaciju najnovijih dostignuća u oblasti logistike i transporta.

Ekspertni tim će prikazati na koji su način Cloud, Business Intelligence i Machine Learning inkororporirani u klasične poslovne procese, te na koji način i u kojoj mjeri doprinose uštedama i povećanju efikasnosti.

Uspješna priča naših korisnika garant je kvalitetu koji Vam se nudi.
Za prijave i detaljnije informacije možete nas kontaktirati na 061/291-630 ili [email protected]