CSA konferencija na listi najprestižnijih svjetskih događaja u oblasti sportske nauke u 2019. godini

akademija, Dubrovnik
...našla se na listi najprestižnijih svjetskih događaja sportske nauke u 2019. godini na portalu Internacionalnog savjeta za sportske nauke i fizički odgoj ICSSPE (International Council of Sport Science and Physical Education).

ICSSPE je najveća svjetska mreža organizacija i institucija u oblasti sporta, sportske nauke i fizičkog obrazovanja koja pripada Organizaciji Ujedinjenih naroda  za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO).

Konferencija koju najavljuje ova organizacija, na temu "Sport, fizička aktivnost i zdravlje: savremene perspektive" održava se od 4. do 7. travnja2019. godine u Dubrovniku, u partnerstvu sa 12 srodnih fakulteta iz zemalja EU. Njome, kao i prethodnih godina, predsjedava prof. dr Duško Bjelica.

Tijekom 16 godina trajanja ova konferencija je bilježila neprestan rast interesovanja i uvezivanja naučnika, kao i mladih imena na polju sportske nauke. Prošle godine je okupila oko 350 sudionika  iz 24 zemlje svijeta, sa četiri kontinenta. Uvjereni smo da će predstojeće godine, s obzirom na početno interesovanje, imati još veći uspjeh. Utoliko prije što su teme konferencija vezane za posljednja istraživanja, kao i za teorijski i primijenjeni uvid u oblast sportskih nauka i disciplina ", kazao je profesor Bjelica.

Javni poziv za prijavu naučnih radova za ovu konferenciju otvoren je od 1.  kolovoza do 15. prosinca.

Naučni odbor koji čine imena iz međunarodne naučne zajednice u oblasti sporta će recenzirati pristigle radove i donijeti odluku o radovima i njihovoj prihvatljivosti.

Pored predavanja po pozivu i radionica, i na narednoj konferenciji otvoren je poziv za dvije nagrade: za najboljeg mladog istraživača i najbolju ženu u nauci.

Konferencija je fokusirana na aktualna pitanja iz svih područja sportske nauke i uključuje predavanja po pozivu, radionice, usmene i poster prezentacije iz oblasti medicinskih, bioloških, zdravstvenih nauka, bihevioralnih, društvenih nauka, humanističkih, umjetničkih i društvenih istraživanja, politika i praksi vezanih za suvremene perspektive sporta, fizičke aktivnosti i zdravlje.

csakademija.me