FOTO  Stolac; U Aladinićima tikva teška 78 kg

Stolac; U Aladinićima tikva teška 78 kg
...na našu adresu došle su fotografije tikve koja je teška 78 kg, a uzgojena je na području Dubrava u Aladinićima.

Vlasnik tikve nam je rekao da se dugi niz godina uzgajaju tikve, ali da nikada do sada na Dubravskoj visoravni nije zabilježena jedna ovakva tikva, te da nije uobičajno da na tom području rastu ovako velike tikve.

HERCEGOVINA.info