Kako napisati učinkovit e-mail

1. Dužina e-maila - komunikacija e-mailom bi trebala biti što je moguće kraća. Ukoliko trebaš poslati nešto što ima više teksta koristi privitke.

2. Gramatika - kao kod pisanja pisama, tako je i kod e-mailova gramatika vrlo važna, stoga, prije slanja svakako provjeri da li je tekst gramatički ispravan.

3. Naslov - budući da je naslov vrlo važan i po njemu procjenjuju koliko je e-mail zapravo bitan potrudi se da u njemu budu sve ključne riječi koje su vezane uz sadržaj, a trebale bi zainteresirati osobu kojoj ga šalješ.

4. Prije slanja još jednom provjeri sve što je napisano - koliko god ti se činilo da si sve što je potrebno dovoljno dobro objasnio prije slanja pročitaj detaljno još jednom ili zamoli nekog od kolega.

5. Paragrafi - tekst podijeli u paragrafe kako bi bio čitljiviji i razumljiviji.

6. Obrati pažnju na učestalost – ukoliko šalješ previše e-mailova, osoba kojoj ih šalješ će ih s vremenom shvaćati kao manje važne.

tehton.covermagazin.com