Ne otvarajte poruke koje stižu sa lažnih e-mail adresa

hakeri, računalni hakeri , Porezna uprava FBiH

Iz Porezne uprave Federacije BiH (PUFBiH) su priopćili da od 2016. godine do danas nije zabilježen nijedan slučaj zloupotrebe web stranice PU FBiH, niti je bilo primjedbi ili informacija od poreznih obveznika u vezi s lažnim obavještenjima.
Porezna uprava FBiH je ponovo upozorila porezne obveznike i građane da obrate pažnju i ne otvaraju poruke koje stižu s lažnih e-mail adresa s kojih se šalju virusi, te da svaku uočenu promjenu prijave Poreznoj upravi Federacije BiH radi blagovremene reakcije. Napomenuli su da je adresa web stranice Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da je početkom 2016. godine došla do saznanja o zloupotrebi njihove web stranice. Zloupotreba je izvršena tako da je s lažno kreiranog e-maila [email protected] poreznim obveznicima upućeno obavještenje o načinu i vremenu podnošenja MIP obrazaca s lažnim linkom koji je pokretao virus, a o čemu su ih obavijestili porezni obveznici.

Po saznanju, Porezna uprava je odmah poduzela radnje i u skladu sa sigurnosnom praksom obavijestila hosting provajder navedene e-mail adrese o zloupotrebi. Također, poslala je zaraženi file svim poznatim antivirus kompanijama da bi spriječila njegovo dalje širenje.

S obzirom na to da se ne radi o zvaničnoj e-mail adresi Porezne uprave Federacije BiH, na službenoj web stranici Porezne uprave FBiH, tom prilikom postavljeno je obavještenje poreznim obveznicima da obrate pažnju i ne otvaraju poruke koje stižu s e-mail adresa [email protected] ili sličnih adresa, navodi se u priopćenju.