FOTO  Održana 2. (redovita) Skupština JP HT d.d. Mostar

HT MOSTAR
Sukladno utvrđenom dnevnom redu, usvojeno je svih osam odluka.