FOTO  Održana 2. (redovita) Skupština JP HT d.d. Mostar

Održana 2. (redovita) Skupština JP HT d.d. Mostar
Sukladno utvrđenom dnevnom redu, usvojeno je svih osam odluka.