Optička varka

Optička varka
Ljudski je mozak čudo, ali nije savršen. To vidimo na primjeru ove optičke varke.

Naime, slika u nastavku je upravo to - statična slika, a ne animacija ili video. Iako će većina nas na njoj vidjeti pokret, njega zapravo nema.