#optička varka

Optička varka

Optička varka

Ljudski je mozak čudo, ali nije savršen. To vidimo na primjeru ove optičke varke. Naime, slika u nastavku je upravo to - statična slika, a ne animacija ili video. Iako će većina nas na njoj…