Mostarska studentica obranila magistarski rad na temu Zaručnički tečaj pripreme za brak s aspekta socijalnog rada

Studenti Sveučilište Mostar
Studenti Sveučilište Mostar

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 17. rujna 2015., pod mentorstvom prof. dr. sc. Zdravke Leutar i ko-mentorstvom asistentice Maje Nižić, Josipa Crnogorac obranila je magistarski rad na zanimljivu temu: „Zaručnički tečaj pripreme za brak s aspekta socijalnog rada".

Pristupnica je u teorijskom dijelu svoga rada obradila povijesni razvoj zaručničkog tečaja pripreme za brak i elemente kanonskog prava kršćanskog braka te se osvrnula na literaturu koja obrađuje brak i bračne odnose s interdisciplinarnog područja. U drugom empirijskom dijelu prikazala je rezultate istraživanja koje je provela putem polustrukturiranog intervjua na petnaest diplomiranih socijalnih radnika koji rade u struci, a i sami su prošli zaručnički tečaj. Intervjui su trajali oko sat vremena i snimani su diktafonom te su kasnije transkribirani i obrađeni kvalitativnom analizom. Pitanja su obuhvaćala njihova viđenje zaručničkog tečaja i korisne podrške prilikom stupanja u brak; koliko su stečena znanja i iskustva tečaja bila korisna u njihovom kasnijem bračnom životu; što bi preporučili kao osobe koje žive kršćanski brak i stručnjaci koji rade s problematičnim bračnim parovima i obiteljima, i po pitanju strukture i sadržaja na zaručničkom tečaju. Kandidatkinja je dobila vrlo zanimljive rezultate i detaljno ih prikazala i razradila, a ovdje donosimo bitne zaključke:

Sudionici istraživanja, socijalni radnici, smatraju da je zaručnički tečaj vrlo lijepo zamišljen i strukturiran glede samih sadržaja i tematskih cjelina te potrebna i korisna metoda u Crkvi, ali je njegova primjena jako formalna te je potrebna temeljita obnova, metanoia „zaručničkog tečaja" . Uz vrlo važnu ulogu svećenika, potreban je uistinu interdiciplinarni tim i puno više interaktivnog rada zaručnika u radionicama i njihova dubljeg međusobnog upoznavanja kroz stjecanje odgovarajućih vještina i tehnika kako se nositi u kriznim situacijama u braku te je istaknuto viđenje važnosti socijalnog radnika kao stručnjaka koji posjeduje interdisciplinarna znanja, a u praksi se svakodnevno susreće s raznim kriznim situacijama vezanim uz brak i obitelj.

Relativno novi Studij socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pohađa veći broj studenata iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i iz Republike Hrvatske. Kako je to relativno mlada znanstvena grana, uz domaći kadar koji je malo zastupljen, prisutni su profesori iz Zagreba, Sarajeva i Njemačke. Već izlazi treća generacija magistranata. Budući da je socijalni rad široko područje, studenti imaju cijelu lepezu zanimljivih tema koje obrađuju u svojim magistarskim radovima. (kta)