Ipak će većina hrvatskih učenika u školama učiti da je homoseksualnost neprirodna

Ipak će većina hrvatskih učenika u školama učiti da je homoseksualnost neprirodna
...a djeca će imati pravo na alternativne programe, piše Novi list.

Proizlazi to iz izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama što ih je ministrica Blaženka Divjak krajem prošlog tjedna uputila u javnu raspravu. Članak 27. postojećeg zakona tako će dobiti dopunu sljedećeg sadržaja: »Ako dijelovi međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula prema mišljenju agencije nadležne za odgoj i obrazovanje imaju uključenu istaknutu odgojnu dimenziju u smislu utjecaja na osobnu izgradnju i usvajanje stavova, vrijednosti i izbora ponašanja, isti se kurikulom utvrđuju izbornim sadržajem, pri čemu se može odrediti alternativni modul izbornom dijelu kurikula. Učenici i njihovi roditelji mogu odabrati onaj koji je u skladu s njihovim odgojnim pristupom i sustavom vrijednosti.«

 

Osim toga, uloga roditelja u odlučivanju o tome po kojem će im programu djeca učiti (ili neće) dodatno je pojačana odredbom koja kaže da je »promicanje odgojnih vrijednosti i vrednota temeljeno na pravu roditelja da samostalno odlučuju o odgoju djece«.

Aktualna ministrica obrazovanja time je izašla ususret zahtjevima konzervativnih udruga koje su tijekom javne rasprave o kurikularnoj reformi tražile da međupredmetne teme Zdravlje i Građanski odgoj budu izborne i da im prethodi obavezna roditeljska suglasnost.

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak izašla je ususret zahtjevima konzervativnih udruga koje su tražile da međupredmetne teme Zdravlje i Građanski odgoj budu izborne i da im prethodi roditeljska suglasnost.