Drvar: Zavladala ''BIJELA KUGA''

Drvar: Zavladala ''BIJELA KUGA''
Na području drvarske općine sve je izraženija "bijela kuga". Stopa mortaliteta u odnosu na natalitet veća je za više od četiri puta, što potvrđuju i podaci općine Matičnog ureda.

Tijekom prošle godine u Drvaru je sklopljeno 15 brakova.

srna