Bolje prije 35-te: Muškarci, i na vas utječe biološki sat, ne odlažite očinstvo

 Bolje prije 35-te: Muškarci, i na vas utječe biološki sat, ne odlažite očinstvo
Iako se donedavna govorilo samo o ženskom biološkom satu, novija istraživanja pokazuju da ni muškarci nisu imuni na odbrojavanje iz prirode te da ne bi trebali odlagati očinstvo. Studija provedena na Sveučilištu Stanford ukazala je na vezu između zdravstvenih problema kod djece i dobi u kojoj su ih začeli očevi.

Rizik se povisuje od 35. godine pa na dalje, odnosno znastvenci preporučuju muškarcima da djecu rade prije, no što uđu u srednje 30-te.

"Dosad smo govorili samo o biološkom satu žene i vjerovali da godine u kojima će se ostvariti kao majka utječu na zdravlje djeteta, no sada smo shvatili da je imati zdravu bebu timski sport", kaže voditelj studije profesor Michael Eisenberg.

Rizik se povećava kada muškarac prijeđe 35. jer otad pa nadalje se na DNK-u sperme svake godine akumuliraju dvije nove mutacije.

Istraživanje je pratilo 40 milijuna beba te pokazalo da su djeca muškaraca koji su postali očevi u dobio d 35. do 44. godine imala pet posto veće šanse za prijevremeni porod i nisku porođajnu težinu.

Djeca začeta od očeva starijih od 45 i više godina imala su 41 posto veću šansu da završe na intenzivnoj nakon što se rode, a djeca očeva u 50-imaju veći rizik da nakon porođaja budu na respiratoru, da moraju na intezivnu njegu, da se prerano rode ili da kasnije u životu imaju epileptične napadaje.

"Veliki postotak urođenih komplikacija bi se spriječio da su se očevi ranije odučili na zasnivanje obitelji, po mogućnosti prije 35. godine života", smatra Eisenberg.