Aplikacija će moći prepoznati ima li vaše dijete autizam?

Aplikacija će moći prepoznati ima li vaše dijete autizam?
Nova aplikacija The Autism & Beyond izazvala je mnoge reakcije u javnosti, a možda može pomoći roditeljima da prepoznaju znakove autizma kod djeteta.

Ovo je potaklo pitanja poput mogu li roditelji doista biti objektivni kada se radi o tako 'velikoj dijagnozi' na vlastitom djetetu i hoće li aplikacija potaknuti pretjeranu paniku. Do ulaska tehnologije i na ova vrata roditelji su se mogli osloniti na pregled liječnika te M-CHAT odnosno Modified Checklist of Autism in Toddlers.

M-CHAT sadrži niz pitanja na koje roditelji mogu odgovoriti i dobiti rezultate koji ukazuju na sumnju na autizam. Utvrđivanje autizma u bolnicama može potrajati nekoliko mjeseci, pa čak i godina, a na taj način dijete predugo čeka na potrebne mjere koje mu mogu omogućiti normalan razvoj.

Aplikacija je stvorena uz pomoć stručnjaka kako bi dali određenu ulogu roditeljima kako bi mogli brže reagirati.

Stručnjaci koji su radili na aplikaciji poručili su da se ne radi o pokušaju zamjene profesionalaca, već načinu da se bolje razumiju dječje emocije i ponašanje.

Aplikacija radi na način da se djeci pokazuju različiti kratki videi kako bi se mjerila njihova reakcija, a prednja kamere zabilježava izraze lica i emocije koje izražavaju.

Međutim, još uvijek je u početnoj fazi razvoja te ima mnogo prostora za napredovanje, a kreatori naglašavaju da nije dovoljno osloniti se samo na tehnologiju.