Najviše alkoholičara u ZHŽ-u, a HBŽ je prvi po broju pušača

pijanstvo, studenti, babysittere, alkohol, tinejdžeri, ovisnost, alkohol, opijanje, vikend, žene, ovisnost, alkohol, žene, alkohol, ovisnost, studenti, alkohol, zdravlje, djevojke, ovisnost, alkohol, Mostar, alkoholizam, maloljetnici, tinejdžeri, škola, piće, jelo, alkohol, tablete, pijanstvo, alkohol, ljeto, znojenje, alkohol, piće, razlog, pušenje, alkohol, alkohol, život, alkohol, BIH, ovisnost, pijanstvo, parada pijanstva, vožnja, dijete, dijete-roditelj, roditelji, otkriće, mladi, BIH, djevojke, alkohol, FBIH, alkohol, pijanstvo, sreća, istraživanja, mladi, BIH, maloljetnice, pijanstvo, maturanti, maturantice, alkohol, zaduženje, pijanstvo, trend, alkohol, Mostar, alkohol
Kada je u pitanju konzumiranje alkohola, tu prednjači Zapadnohercegovačka županija u kojoj čak 59% stanovništva konzumira alkohol. Najveća konzumacija alkohola bilježi se kod starosnih skupina 20-24 god. (34,9%) i 25-29 god. (35%), te 40-49 god. (30,4%).

Djeca puše

Po količini konzumiranja alkohola odmah iza ZHŽ-a je stanovništvo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (44,8%) i HBŽ-u (44,5%), a najniža konzumacija alkohola bilježi se na području Unsko-sanske županije (19,7%), podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Prema rezultatima ESPAD-a, istraživanja rađenog 2008. god. u Federaciji BiH, 61% mladih potvrđuje konzumaciju alkohola tijekom života, od toga 71% dječaka i 53% djevojčica, pri čemu polovina mladih ljudi, ili 50%, najčešće konzumira pivo, skoro trećina mladeži, ili 30%, konzumira vino, a 20% mladih ljudi navodi konzumaciju žestokih alkoholnih pića. Zabrinjavajući je i podatak da sve veći broj mladih konzumira cigarete, unatoč sve većim cijenama. U Federaciji BiH stanovništvo cigarete počne konzumirati još u ranom djetinjstvu, točnije već od desete godine života, a najviše pušača ima u HBŽ-u, zatim u ZHŽ-u. GYTS, istraživanje koje je provedeno na školskoj djeci, evidentiralo je da u ovoj populaciji ima 14,3% pušača, od toga 17,6% dječaka i 11,3% djevojčica. Ovaj podatak posebno zabrinjava ako uzmemo u obzir činjenicu da je na području cijele Federacije pojačan broj oboljelih od malignih oboljenja, te da još uvijek, barem kada je u pitanju muška populacija, prednjače maligna oboljenja pluća i bronha, koja, dokazano, izaziva konzumiranje cigareta.

Konzumiranje droga

Za procjenu korištenja opojnih sredstava na području Federacije BiH, posljednji dostupni podaci su iz istraživanja koje je rađeno kao dodatak MICS4 istraživanju, pri čemu je korišten upitnik Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), a primijenjena je metodologija samopopunjavanja. Anketirano je 6177 ispitanika starosti od 15 do 49 godina oba spola. Prema rezultatima istraživanja, u FBiH je 3,8% odraslog stanovništva probalo neku psihoaktivnu supstanciju bilo kada tijekom života, od toga 6,8% muškaraca i 0,9% žena. Psihoaktivne supstancije probalo je najviše ispitanika starosti od 25. do 29. godine života (9,3%), a najmanje stanovnika iz skupine od 40 do 49 godina.

Vecernji.ba