Što sve napraviti prije nego date djetetu svoj pametni telefon u ruke?

Što sve napraviti prije nego date djetetu svoj pametni telefon u ruke?
- Objasnite djetetu kako koristiti vaš telefon. Objasnite im da to nije igračka, kako točno ući u aplikaciju za koju želite da znaju i dodatno napomenite u koje aplikacije ne smiju ulaziti.

- Ako je vaše dijete malo, potražite neku od besplatnih aplikacija koje su namijenjene dječjoj sigurnosti i koje blokiraju sve sadržaje koji nisu za njihov uzrast.

- Kupite zaštitu za mobitel. Morate računati na to da postoji mogućnost da taj mobitel padne, stoga, kako biste smanjili moguću štetu kupite masku za mobitel.

- Blokirajte kupovine unutar aplikacija kako dijete ne bi slučajno kliknulo na oznaku za kupovanje dodatnih elemenata unutar aplikacije.

tehton.covermagazin.com