Ovi alati će vam olakšati kreiranje aplikacija za Windows Phone sisteme

windows phone

Kao i u svakom poslu, tako i u izradi aplikacija, stvari se mogu odraditi na lakši ili teži način. Danas je, zahvaljujući brojnim alatima, izrada aplikacija znatno olakšana. Pred vama su neki od tih alata, uz koje ćete mnogo brže i jednostavnije kreirati Windows Phone aplikacije, a koje će pritom biti funkcionalne i ispravne.

Metro Grid Helper

Jedna od aplikacija koju biste trebali da imate, a koju je kreirao Džef Vikoks, autor čuvene aplikacije 4th & Mayor. Kao i u svemu, tako i u aplikacijama, postoji potreba za dizajnom. Ako postoje dvije aplikacije iste namjene, velika je šansa da će korisnici odabrati onu koja izgleda bolje. Ovaj alat vam pomaže upravo u tome.

Microsoft je izdao smjernice za dizajn aplikacije Metro Grid za Windows Phone i jedna od veoma bitnih stavki je poravnanje elemenata na stranici, kao i rastojanje između elemenata.

The Isolated Storage Explorer

Ovaj alat predstavlja jednu od odličnih besplatnih ekstenzija koju možete koristiti za razvoj Windows Phone 7 aplikacija. Jednostavno rečeno, on vam omogućava da kopirate izolovani „storage" za Windows Phone 7 aplikaciju u neki od lokalnih foldera na uređaj na kom želite da radite, mijenjate ili uređujete datoteke, a zatim da ih kopirate natrag na mobilni uređaj. Ovo vam daje mogućnost da određene zadatke, koji mogu biti malo teži, poput testiranja ili rada sa velikim folderima, rješavanje problema sa performansama i slično - obavljate brže i lakše.

Windows Phone Power Tool

Alat koji vam omogućava funkcionalnost na više nivoa koju ne možete dobiti pomoću standardnog Windows Phone SDK kao što su: postavljanje update za vaš XAP instalacioni fajl kao i deinstalacija XAP fajla sa telefona, vizuelni pregled Isolated Storage kao i manipulacija sa fajlovima (preuzimanje i postavljanje fajlova, kreiranje foldera i brisanje fajlova ili foldera).

Microsoft Silverlight

Silverlight je moćan alat NET framework-a za pravljenje Internet aplikacija. Prva verzija nastala je još 2007. godine, i od tada ga koriste mnogi programeri. Ono što Silverlight izdvaja od konkurencije jeste izuzetna jednostavnost korišćenja. Silverlight omogućava razvoj složenih aplikacija i podrazumijeva znanje HTML-a, XML-a i C#-a. Na ovaj način dobijate sve ono najbolje od C#-a, a dizajn i animacije se prave srazmjerno brzo i lako.

Windows Phone Toolkit

Windows Phone Toolkit (bivši naziv alata je Silverlight for Windows Phone Toolkit) predstavlja još jedan nezaobilazni skup alata kreiran od strane Microsofta, čiji veliki broj kontrola možete koristiti u Windows Phone aplikacijama. Kontrole koje ćete rado koristiti su DataTime Picker, Progress, Pivot Control, LongListSelector, DataTimeConverters, TogleSwitch, Tilt, Transitions, HubTile i mnoge druge.

PNGGountlet

Prilikom razvoja Windows Phone aplikacija često ćete raditi sa slikama (png ekstenzije), te je od velikog značaja veličina tih fajlova. Ona utiče na perfomanse aplikacije kao i na konačnu veličinu XAP fajla.

PNGGountlet je alat koji uspješno radi kompresiju .png fajlova bez gubitka kvaliteta. Nivo kompresije je i do nekoliko desetina procenata, te ukoliko imate veći broj fajlova, možete značajno uštediti na zauzimanju prostora.