FOTO  Ivan Vrljić: Henri Matisse-svevremenski slikar

Ivan Vrljić: Henri Matisse-svevremenski slikar

...i naširoko mjesecima, dapače godinama. U povijesno-umjetničkom diskursu riječ je o slikaru koji je prvi put u povijesti likovne umjetnosti - rastočio likovnu formu. Kontrast boja koji ovaj slikar ukomponira u prostor sažima rijetku pojavu u likovnosti malokad dodirnutu ili prevladanu. Sažetost kompozicije dirigira odabranom tematikom (mrtva priroda, pejzaž, portreti). Silinu raskalašenosti crta, točaka i linija prezentira poentilizmom, ograničenim valoriziranjem boja do krajnje granice geometrizacije prirodnih elemenata.

Fovizam - likovni pravac koji je obilježio početak 20. stoljeća upravo ce biti prepoznat po vrhunskom francuskom slikaru Henriju Matisseu. Iako isprva likovnoj kritici fovizam predstavlja divljinu i neuravnoteženost boja ovaj stilski pravac čvrsto se odmakao od krutog akademizma u slikarstvu koji je bio prisutan u umjetničkim krugovima koncem 19. stoljeća. Osebujnost karaktera ličnosti francuskog slikara Henrija Matissea sastoji se u emociji boja, hladnom tonalitetu, disbalansu kompozicije i cjeline, orijentalizmu i nedodirljivom populizmu koji je pratio umjetnikov cjeloživotni put. Osim u slikarstvu , Matisse se okušao i u grafici, kiparstvu i arhitekturi. Pred kraj života, bolestan i trajno osuđen na kolica vješto je pravio likovna djela tehnikom kolaža unaprijed nagoviještajući nove elemente i postmodernu umjetnost - revoluciju novih stilova u Europi.

Opus cjelokupnog umjetničkog stvaralaštva Henrija Matissea golema je korespondencija, na stotine radova različitog karaktera i značaja za europsku umjetnost. Prije točno 63 godine na današnji dan svijet je izgubio velikog čovjeka i slikara, na prekrasnim obalama Azurnog mora u francuskom gradu Nici 3. studenog 1954. godine preminuo je Henri Matisse, najveći slikar ranije francuske povijesti. Pamtimo dva vječna suparnika i prijatelja u slikarstvu , jedan je Pablo Picasso a drugi je Henri Matisse. U slikarstvu ono što je Henri Matisse otpočeo ,Pablo Picasso je konačno dovršio. Završavam kratko izlaganje jednom riječju koji opisuje Matisseovo stvaralaštvo : '' Samo umjetnost može odgonetnuti smisao svijeta.''

Prof. Ivan Vrljić