Ivan Bradvica: Banana

Ivan Bradvica: Banana
Banana

 

Zrela banana

kao hrana

nije mi strana.

Guli se lako

jedeći je polako

ostavlja milinu i puninu

uz blag okus i zapamćenu boju

rješava potrebu moju.

Božji je dar

da mu se na njoj ovako

zahvalim bar.

Omiljeno je voće

visoke vrsnoće

moje iskustvo

je često hoće.

Meni nema manu

volim je kao hranu

poput kruha

meda i mlijeka

gladi provjerenog lijeka.

Za bananom dobiti želju

znači vratiti se starom veselju.