Ivan Bradvica: Pjesnikovanje

Ivan Bradvica: Pjesnikovanje
Pjesnikovanje

 

Otvorit javno svoj svijet

drugim svjetovima

je prepustiti se vjetrovima

da ti dušu pronose

bilo gdje odonose

hrabrost je trajna

letu duše tajna

veza inspirativno sjajna

očekivanjem bajna

sijanjem smjela

ljubav je to htjela

to je pjesnikovanje

nikom sudovanje.