Einsteinova arhiva dostupna na internetu

Hebrejsko sveučilište u Jerusalimu, koji je vlasnik dokumentacije ovog njemačkog fizičara jevrejskog porijekla, izvući će za ovu priliku zapise iz sefa u kojem se kontroliraju klimatski uvjeti, fotografirati ih u visokoj rezoluciji i postaviti na internet. Time će javnost moći da stekne potpuniju sliku o ovom naučnom geniju.

Od 2003. godine na svjetsku mrežu postavljeno je samo 900 snimaka originalnih rukopisa, što čini oko polovine arhive. Sada će, uz pomoć britanske Fondacije Polonsky, koja je radila i na digitalizaciji papira Isaaca Newtona, svih 80.000 zapisa iz Einstainove kolekcije biti katalogizirano, a sadržaji uvezani referencama.

Osvježeni web portal, koji je danas predstavljen, sadrži sve iz Einsteinove arhive, a istraživači mogu da dobiju pristup dokumentima za koje do sada nisu ni znali da postoje. "Znanje nije u skrivanju, nego u otvorenosti", izjavio je predsjednik Hebrejskog sveučilišta. Einstein, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, čija je teorija relativiteta osnova suvremene nauke, bio je jedan od osnivača ovog sveučilišta. Svoju arhivu zavještao je ovoj akademskoj ustanovi, koja ju je preuzela poslije njegove smrti 1955. godine.

Portal trenutno nudi uvid u prvih 2.000 dokumenata na 7.000 stranica, koji pokrivaju Einstainov osobni i profesionalni život do 1921. godine. U narednim godinama arhivari će postupno povećavati kolekciju. Einstainova arhiva može se pogledati na ovoj adresi.

Srna