Ljekovito bilje: Oprez nije sve "ljekovito bilje" ljekovito!

17.05.2016

Korištenje ljekovitog bilja seže u davnu povijest svih naroda i civilizacija, a stečena iskustva su se uglavnom prenosila usmenom predajom kroz narodnu medicinu.

Mnoga iskustva danas su znanstveno dokazana i potvrđena pa je i suvremena medicina prihvatila korištenje pojedinog ljekovitog bilja.
Prema definiciji Svjetske znanstvene organizacije u ljekovito bilje spadaju vrste čiji jedan ili više biljnih dijelova sadrže biološki aktivnu tvar koja se može koristiti u terapijske svrhe ili kemijsko-farmaceutske sinteze. Ljekovito bilje koje se najčešće uzgaja na dalmatinskim otocima i priobalju je kadulja, lavanda, ružmarin, smilje, gospina trava, cikorija, komorač, kičica i konopljika.
Potražnja za prirodnim sirovinama
Tija Mlinac, upraviteljica Poljoprivredne zadruge Supetar koja brine o tradiciji i kvaliteti izvornih bračkih proizvoda i broji 47 aktivnih zadrugara koji se, između ostalog, bave i uzgojom samoniklog ljekovitog bilja, o njemu govori:
"Dalmatinski krš i mediteranska klima koja se miješa s kontinentalnom uvjetuje veliku raznolikost biljnog svijeta na ovim prostorima. Kada bi se računao broj biljnih vrsta po jedinici površine, Dalmacija bi bila među prvima u Europi. Upravo ograničavajući ekološki čimbenici kao što su ekstremne vrućine, suše i zaslanjenost obalnog područja uvjetovali su da ljekovite biljke koje rastu na ovom području obiluju aromatskim aktivnim i ljekovitim tvarima."
Prirodni izvor liječenja
Danas je svjetski trend povratak prirodnim izvorima liječenja - što stvara sve veću potražnju za prirodnim sirovinama. Zbog te potražnje postaje iznimno važan uzgoj ljekovitog bilja na područjima gdje najviše uspijeva.
loading...