Mostar: Započelo uklanjanje bespravnih objekata na Starom igralištu

1/2

Gradska uprava Mostara, putem svojih nadležnih službi, jutros nastavila je s aktivnosti...

...uklanjanja građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za građenje (bespravnih objekata) u Ulici Kralja Tomislava, lokalitet poznat kao tkzv. Staro igralište.

Realizacijom Plana uklanjanja bespravnih objekata na području grada do sada su uklonjena 94 objekta u naseljima Bijeli Brijeg, Balinovac, Bišće Polje, Rodoč, Sjeveri logor, Zalik, Zgoni te užem središtu grada.

Onim vlasnicima nelegalnih objekata koji su se o njihovu uklanjanju dogovorili s izvođačem radova neće biti ispostavljen račun za spomenute radove.

Predviđenim dinamičkim planom uskoro bi taj broj trebao narasti na 120 objekata, a javnost će biti redovito izvještavani s rezultatima na realizaciji Plana uklanjanja bespravni objekata.