Pročitajte koliko Hrvata ima u kojem mjestu u Njemačkoj

Svi znamo da je München grad u kojem živi najveći broj Hrvata. No, podaci za manja mjesta uglavnom su nepoznati široj javnosti, osim pojedincima koji se za njih posebno zainteresiraju.

CroExpress je objavio najcjelovitije podatke o broju Hrvata u pojedinom mjestu, gradu i okrugu u Njemačkoj.

Iako podaci poput ovih ne mogu biti 'na milimetar' precizni, posebno u vrijeme pojačanih migracija, riječ je o službenim podacima njemačke države. Većina podataka je za 2014. godinu, a oni koji su za ranije godine, posebno su označeni.

Pokraj imena mjesta dva su retka. Gornji označava broj stranaca u tom mjestu (muškaraca, žena i ukupan broj). Donji redak označava broj Hrvata (muškaraca, žena i ukupan broj).

Podatke o broju Hrvata možete pogledati OVDJE.

08.09.2015 u 17:50