Sastanak Federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića i Ministra saobraćaja i veze Republike Srpske Neđe Trninića | Hercegovina.Info

Sastanak Federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića i Ministra saobraćaja i veze Republike Srpske Neđe Trninića

Sastanak Federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića i Ministra saobraćaja i veze Republike Srpske Neđe Trninića
...odražli su sastanak u Banja luci.
Na sastanku se razgovaralo na temu izgradnje nove prometnice Sarajevo - Beograd i uvrštenju u SEETO mrežu rute III koja bi išla reko Pala, Sokoca, Rogatice, Višegrada do Vardišta.
"Po pitanju struke najbliža je ruta Sarajevo-Pale-Ustiprača-Goražde-Višegrad- sa Vardištem kao tačkom spajanja. Ima još jedna mogućnost, da to bude dio auto-puta Sarajevo-Žepče-Tuzla-Brčko-Bijeljina", rekao je Lasić.

Jedna od tema sastanka je bila i Koridor Vc gdje je koji se gradi kroz FBiH, dok u Republici Srpskoj još nije počela njegova realizacija, iako je urađena sva potrebna projektna dokumentacija.

Lasić je dodao da je na sastanku razgovarano i o željezničkom sektoru, kao i pravcima u kojima postoje zajedničke spojne točke, naglasivši da, što se tiče ova dva ministarstva, nema spornih pitanja.

On je potvrdio da je poništen tender u vezi sa gradnjom Koridora Vc u njegovom južnom dijelu jer je Europska investicijska banka nakon dvije i pol godine trajanja natječaja, odlučila da on bude ponovljen.

Zaključeno je da će se održati sastanak za petnaestak dana kako bi se određene stvari konkretizirale i kako bi se ubrzala realizacija projekata od zajedničkog interesa.