Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić održao sastanak sa Dr Renzo Daviddijem

Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu održao sastanak sa Dr Renzo Daviddijem, zamjenikom šefa Delegacije EU i Ole Hammerom, savjetnikom u političkom uredu Specijalnog predstavnika EU.

Današnji satanak imao je dvije teme, prva je bila strategija prometa a druga program povezivanja prometa i komunikacija zemalja Zapadnog Balkana. Članove delegacije EU zanimala je dinamika izrade strategije koja kreira sustav planiranja a za ishod će imati plan infrastrukturnih ulaganja i usluga iz područja prometa. Strategija će omogućiti ostvarenje ciljeva vezanih uz financiranje, odnosno podnošenje aplikacija za sredstva iz EUropskih fondova.

„Ministarstvo na čijem sam čelu formiralo je radnu grupu na razini Federacije s ciljem provedbe i izrade strategije, uputilo je dopis na županijske Vlade za žurno imenovanje radnih grupa, te je održan sastanak sa županijskim koordinatorima na kojem su opisane obveze i predstavljeni rokovi koji su postavljeni pred županije.Također, u planu je sastanak konzultanata sa entitetskim koordinatorima, koordinatorima Distrikta Brčko, te državnog nivoa a u tijeku je i dopuna postojećih dokumenata koji bi mogli poslužiti za izradu strategije " - rekao je ministar Lasić.

Prometna strategija je dokument koji je potrebno izraditi u okviru radne grupe koju će predvoditi Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine a u koju će biti pozvani predstavnici ministarstava oba entiteta, Brčko Distrikta BiH, te javnih kompanija cesta, autocesta, željeznica i drugih vidova prometa.

Ministar je naglasio da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija prepoznalo važnost ovog projekta i da će dati svoj puni doprinos u tom procesu.
Ministar Lasić je zahvalio članovima delegacije na ponuđenoj podršci i iskazanom interesu.

 

14.04.2016 u 15:34
loading...