Dvije nove lokacije za prijem migranata trebaju voditi ka dugoročnim rješenjima

15.11.2019

Europska unija je informirana o odluci vlasti Bosne i Hercegovine da se dodijele dva dodatna objekta za prijem migranata na području izvan Unsko-sanske županije. Ta odluka će smanjiti pritisak na vlastima Bihaća i Unsko-sanske županije koji su do sada migracijski priliv nosili na svojim plećima, saopćeno je iz Delegacije Europske unije u BiH.

EU će nastaviti s angažmanom kako bi pomogla u iznalaženju održivih i prihvatljivih rješenja za sve. Značajna EU sredstva već su dostupna za osposobljavanje ovih novih lokacija, te se očekuje da će ovo dovesti do brzog zatvaranja lokacije Vučjak.

Prioriteti financijske podrške EU također uključuju i pružanje humanitarne pomoći, smještaj, hranu, odjeću, komunalije, medicinsku pomoć, obrazovanje, usluge zaštite djece. Od 36 milijuna eura pomoći EU koja je pružena od početka 2018. godine, oko 94 posto je potrošeno na brigu za migrante, uključujući uspostavljanje i upravljanje pet privremenih prihvatnih centara (Usivak, Borići, Bira, Miral i Sedra). Preostalih šest posto iskorišteno je za pomoć Bosni i Hercegovini u cilju jačanja kapaciteta za upravljanje migracijama.

Očekujemo od svih vlasti u zemlji da zajedno i u dobroj namjeri nastave raditi na iznalaženju načina za podjelu odgovornosti i dugoročna rješenja, poručili su iz Delegacije Europske unije u BiH.


loading...