Dvije nove lokacije za prijem migranata trebaju voditi ka dugoročnim rješenjima

Europska unija je informirana o odluci vlasti Bosne i Hercegovine da se dodijele dva dodatna objekta za prijem migranata na području izvan…