FOTO  Tvrtka Ante Vidačka utopljava bolnicu ravnatelja Ante Kvesića

Tvrtka Ante Vidačka utopljava bolnicu ravnatelja Ante Kvesića
Hercegovina.info

U okviru projekta AF BEEP (Dodatno financiranje za Projekt energetske efikasnosti za BiH), koji putem implementacijske jedinice realizira Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a iz kreditnih sredstava Svjetske banke, još četiri objekta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i jedan u Županiji Sarajevu će u cilju energijske efikasnosti u narednom razdoblju biti obnovljeni. 

Danas su tim povodom potpisani ugovori između Josipa Martića, Federalnog ministra prostornog uređenja BiH, te predstavnika odabranih izvođača radova.

Četiri objekta u Mostaru, na kojima će biti implementirane mjere energijske efikasnosti, su Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za kožne ispolne bolesti i Centar za kliničku farmakologiju, te Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu u Mostaru, kao i objekt Policijske akademije u Sarajevu. U obnovu ovih objekata će biti uloženo više od 2 milijuna KM.

"Rezultati Projekta koje smo ostvarili od početka njegove implementacije 2016. godine, pa sve do danas, jasno ukazuju na to koliko mjere energijske efikasnosti doprinose, ne samo kvaliteti objekata javnih institucija u kojima su implementirane, već i uštedama sredstava županije u kojima se realiziraju. U HNŽ-u je u sklopu projekta do sad obnovljeno 13 javnih objekata s investicijama za radove u iznosu od skoro 9 milijuna KM. Pored toga što ove mjere znatno doprinose zaštiti okoliša, korisnicima ovih objekata su poboljšani uvjeti boravka i korištenja istih,“ izjavio je ovim povodom Josip Martić, Federalni ministar prostornog uređenja BiH.

Radovi poput termoizolacije zidova i krovova, zamjene stolarije i fasadnih otvora, zamjene rasvjetnih tijela energijski efikasnijima i zamjene energenta će, između ostalog, biti urađeni u sklopu implementacija mjera energijske efikasnosti na ovim objektima.

U razdoblju od 2016. do 2020. godine, u sklopu Projekta je uspješno završena implementacija mjera energijske efikasnosti na 55 objekata s područja Federacije BiH, u čiju obnovu je uloženo preko 25 milijuna KM. Do 2020. godine, neki od postignutih rezultata su: procijenjeno 17.716.570 kWh uštede godišnje, poboljšan komfor za preko 457.009 korisnika, 1.325 kreiranih zelenih radnih mjesta, emisije CO 2 smanjene za 4.564 tona u toku godine.

Kako se može vidjeti na fotografijama, premda to u priopćenju nije navedeno, radove će izvoditi, barem dio, tvrtka 'Promark' gdje je jedan od suvlasnika, vlasnik hotela 'Mostar' Ante Vidačak. Dvojica imenjaka nedavno su se našli i na HDZ-ovom sijelu.