Raspisan natječaj za prijem 19 zaposlenika u Tužiteljstvo BiH

Raspisan natječaj za prijem 19 zaposlenika u Tužiteljstvo BiH

U skorijem razdoblju u Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine biti će zaposleno 19 novih osoba na ugovorima o radu na određeno i neodređeno vrijeme, ali i pet volontera koji će na taj način steći pripravničku praksu potrebnu za stjecanje uvjeta za polaganje pravosudnog ispita.

Javni oglas za prijem zaposlenika raspisala je glavna državna tužiteljica Gordana Tadić u skladu sa Zakonom o Tužilaštvu BiH, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Tužiteljstva BiH, Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o radu Tužilaštva BiH i Odlukom o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj A – 371/19 od 11. listopada 2019. godine.

Oglas je raspisan za prijem višeg stručnog suradnika za javne nabavke na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelja), stručnog saradnika - pravnika na neodređeno vrijeme (dva izvršitelja). stručnog saradnika - pravnika na određeno vrijeme tj. najduže do godinu (jedan izvršitelj), stručnog suradnika - pravnika u kabinetu Sekretara na određeno vrijeme, tj. najduže do godinu (jedan izvršitelj), stručnog savjetika - prevoditelja na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj) i viših stručnih suradnika - analitičara na neodređeno vrijeme (dva izvršitelja).

Tadić je raspisala oglasi i za prijem jednog stručnog suradnika (koordinator predmeta) na neodređeno vrijeme, dva stručna suradnika (koordinatora predmeta) na određeno vrijeme (najduže godinu), jednog višeg stručnog suradnika za TCMS sistem na određeno vrijeme (najduže godinu), jednog referenta specijalistu (sistem administratora) na neodređeno vrijeme i jednog referenta specijalistu (help desk tehničara) na neodređeno vrijeme.

Pored ovih silnih radnih mjesta, Tužiteljstvo BiH potražuje i referenta specijalistu za administrativno-tehničke poslove pisarne (jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme), kurira (jedan izvršitelj na određeno vrijeme, najduže godinu), referente specijaliste - tužilačke administrativno-tehničke pomoćnike (dva izvršitelja na neodređeno vrijeme), referenta za kopiranje (jedan izvršitelj na određeno vrijeme, a najduže do 31. ožujka 2020. godine) te u konačnici volontere (pet volontera na određeno vrijeme, tj. na godinu).

Kompletan tekst javnog oglasa možete pročitati ovdje.