Vlada HNŽ: Uposlenici tijela uprave i korisnika proračuna u srijedu (sutra) na posao

Vlada HNŽ: Uposlenici tijela uprave i korisnika proračuna u srijedu (sutra) na posao

Na danas održanoj sjednici Vlade HNŽ ponovno je razmatrana cjelokupna situacija, koja je nastala zbog vremenskih neprilika koje su zahvatile  HNŽ, te su usvojeni slijedeći zaključci:

1. Na prostoru cijele Županije i dalje je na snazi stanje prirodne nepogode, te se svi ljudski i tehnički kapaciteti moraju angažirati na raščišćavanju prometnica i drugih infrastrukturnih objekata kako bi se u što je moguće većoj mjeri normalizirao život u

HNŽ - za provedbu ovoga zaključka zadužuju se općinski centri civilne zaštite zajedno s načelnicima općina;

2. Nastava u osnovnim, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama u HNŽ se odgađa do daljnjeg;

3. Svi muški uposlenici Vlade HNŽ, odnosno tijela županijske uprave, kao i svih drugih korisnika proračuna HNŽ (uposlenici u školstvu i dr.) dužni su se sutra, 8. veljače 2012. godine javiti na radna mjesta, kako bi se angažirali na čišćenju ulaza u objekte i drugim nužnim poslovima na zaštiti ljudi i imovine. Za provedbu ove odluke zadužuju se rukovoditelji tijela uprave, ravnatelji škola i drugi rukovoditelji ustanova korisnika proračuna.

4. Rad u drugim poduzećima, gospodarskim i drugim subjektima organizirat će se u dogovoru s upravama tih subjekata.

5. I dalje je na snazi zabrana prometovanja na lokalnim cestama, osim za vozila hitne pomoći, policije, vatrogasaca, gorske službe spašavanja i opskrbe, izuzev u hitnim medicinskim slučajevima;

6. Pozivaju se građani da i dalje čiste snijeg ispred svojih kuća i stambenih zgrada, te, ukoliko su u mogućnosti, pomognu sugrađanima koji su zbog lošijeg zdravstvenog stanja ili starosti u stanju potrebe, te im pomognu oko dostave nužnih životnih namirnica, ogrjeva i lijekova;

7. Također, i dalje se apelira na građane da zbog uočenih učestalih prekida napajanja el. energijom u više mjesta u HNŽ, smanje potrošnju električne energije na nužni minimum, kako bi se spriječila preopterećenost mreže, te time prouzročio prestanak opskrbe domaćinstava i drugih objekata i u drugim mjestima;

8. Bez izrazite nužde ne kretati na put, jer je stanje na putovima izrazito teško, te je u slučaju novih padalina moguće zatrpavanje i blokiranje vozila na cestama;

9. Na snazi je radna obveza za sve službe čije je funkcioniranje nužno u uvjetima elementarne nepogode, t.j. za radnike u zdravstvu, bolnicama, domovima zdravlja, policiji, komunalnim službama, javnim kuhinjama i sl.

10. Za hitne pozive građani se mogu obratiti na broj telefona županijskog operativnog centra: 036/327-387 ili 121;

Napomena: Ostali zaključci i preporuke s izvanredne sjednice Vlade koja je održana 5. veljače 2012. godine i dalje su na snazi.

VLADA HNŽ