VASIĆ: Lagumdžija pregrupira snage za pohod na Ustav BiH, vrijeme je za pripremu raspada BiH

...dva HDZ-a, zagospodariti političkim mozaikom cijele BiH", ocijenio je izvršni tajnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ Rajko Vasić.

"Lider 'platformaša' i vođa ešalona za rušenje ustava Federacije BiH /FBiH/ Zlatko Lagumdžija, pregrupira snage za pohod na Ustav BiH. Jedino tako se može tumačiti najava na sesiji autističnog intelektualnog sarajevskog Kruga 99 da bi najbolje bilo da se zajednički organi formiraju po formuli Federacije", naveo je Vasić.

On je rekao da Krug 99, koji je "sada postao intelektualna potrepština Lagumdžije i ‘platformaša'", zauzima stav da Daytonski ustav ne funkcionira i da treba organizirati "Dejton dva", a "lider SDP-a i tri minorne stranke im pred očima krše taj isti ustav", poručuje Vasić.

"Ta jeftina propaganda o nefunkcionalnom ustavu kojeg bošnjačke stranke nisu htjele primijeniti ni jednog jedinog dana nakon njegovog potpisivanja, ne samo u pogledu ravnopravnosti dvije nacije u Federaciji, nego i na razini zajedničkih organa, služit će kao pokriće za sve rušilačke pohode platformaških hordi na zakonitost, regularnost, ravnopravnost i ustavnost u BiH", rekao je izvršni tajnik SNSD-a.

Budući Lagumdžija, kaže on, nastavlja svoje zalaganje za "Dayton dva", nastojeći na taj način"skrenuti pažnju s okupacije FBiH", jasno je da je "od dijela međunarodnih faktora dobio podršku za takvu aktivnost".

"Svako dalje zalaganje za prekrajanje ravnopravnosti nacija u BiH i za legaliziranje onoga što je već poništeno kao daytonski sporazumni i ravnopravni zajednički život, vodi definitivnim podjelama u BiH. Možda je došlo vrijeme da se počne ozbiljno pripremati za raspad BiH", ocijenio je Vasić.