Optužnica protiv Čovića zbog Lijanovićeve piletine i kožice

Dragan Čović
Dragan Čović
U optužnici se navodi da je Čović od veljače do prosinca 2000. u svojstvu ministra financija u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine prekoračio granice svog službenog ovlaštenja u namjeri da poduzeću "Lijanović d.o.o." Široki Brijeg pribavi korist u vidu neplaćanja posebnih taksi na strojno iskošteno meso peradi.

Navodi se kako je Čović, suprotno zakonskoj odrebi, donio i potpisao akt kojim je neovlašteno dao Carinskoj upravi FBiH obvezujuće mišljenje da se na strojno iskošteno pileće i pureće meso i kožice namijenjene za proizvodnju ne primjenjuju odredbe točke II Odluke o određivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu u 1999. godini plaća posebna taksa.

Kako se dalje navodi, spomenuti akt Čović nije stavio izvan snage iako su ga na to upozorili zamjenik direktora Carinske uprave Federacije BiH Fuad Kasumović, te ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirsad Kurtović.

Prema tužbenim navodima, Čović se ni na traženje direktora Carinske uprave FBiH Filipa Andrića nije očitovao o spornom aktu, pa se postupak carinjenja robe poduzeća "Lijanovići d.o.o." i MI "Lijanovići d.o.o.", bez obračunavanja posebne takse nastavio sve do 5. travnja 2002., kad je tadašnji direktor Carinske uprave Federacije BiH Slavko Sikirić stavio izvan snage ranija tumačenja i postupanja, te naložio naplatu posebnih taksi koju poduzeća Lijanovića do tada nisu plaćala od 23. lipnja 2000.

- Time je, prema optužnici, pribavljena korist za poduzeća "Lijanovići d.o.o." Široki Brijeg u iznosu od 120.000 KM i MI "Lijanovići d.o.o." u iznosu od 1.736.878 KM, a na štetu proračuna Federacije BiH i neizravno proračuna BiH, priopćeno je iz Kantonalnog tužiteljstva.

Ovaj postupak prvobitno je vođen na Sudu BiH, po nalogu Tužiteljstva BiH, koji je Čovića prvostupanjskom presudom proglasio krivim. U drugostupanjskom postupku, Sud BiH se proglasio nenadležnim, pa je slučaj ustupljen Tužiteljstvu sarajevske županije.

bitno.ba