Bevanda: Povećanje trošarina na luksuz jedino prihvatljivo

"Povećanje stope PDV-a neminovno bi za sobom povuklo rast cijena, što na kraju ne bi značilo ništa. Ljudi bi za istu količinu novca kupovali manje robe i proračuni ne bi imali apsolutno nikakvu korist", rekao je Bevanda "Glasu Srpske", komentirajući tvrdnje ministra finansija Federacije BiH Ante Krajine da se ozbiljno razmišlja o povećanju stope PDV-a, ukoliko izostane nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Bevanda smatra da ni uvođenje diferencirane stope PDV-a nije dobro rješenje, jer je sistem naplate najlakše napraviti na jedinstvenoj stopi, čime se onemogućavaju zloupotrijebe, dodajući da umjesto poreskog rasterećenja kreiranjem subvencija u proračunima treba omogućiti zaštitu socijalnih kategorija.

On je dodao da na nivou BiH ne postoji problem punjenja proračuna, a da entiteti treba da se pobrinu da kvalitetno pokriju ono što su na rashodovnoj strani ugradili u proračune.

"Osiguravanje dodatnih prihoda povećanjem trošarina na luksuz je apsolutno prihvatljivo. Ja sam strastveni konzument cigareta, ali sam za to da one budu skuplje. Bilo je povećanja trošarina, ali je i dalje potrebno raditi na tome, jer je to prihvatljiv dodatni izvor prihoda", istaknuo je Bevanda.

Srna