Unatoč negativnom mišljenju struke otvoren Zip line Stari most

Unatoč negativnom mišljenju struke otvoren Zip line Stari most

Iako je Zavod za zaštitu spomenika investitoru Agencija "Stari grad" Mostar dao negativno stručno mišljenju o projektu "Zip line" on je jučer pušten u rad. O negativnom mišljenju koje je poslano Agenciji investitori nisu izlazili u javnost, a Lorens Listo je nedavno medijima u Sarajevu izjavio da se 'pojavljuju smetnje iz nacionalističkih redova, ali da ništa neće poremetiti planove'. Zavod za zaštitu spomenika ne samo da je dao negativno mišljenje o projektu, nego je i predmet proslijeđen Federalnom inspektoratu na postupanje. Više je razloga koje Zavod za zaštitu spomenika navodi kao sporne.  Uz to što se sve odigrava u jezgri koja dogodine obilježava 15 godina od upisa na listu UNESCO-a sporni su im i drugi aspekti, a upitna i sigurnost.

„Dostavljenom dokumentacijom napomenuto je da se planirani stubovi anektiraju na postojeće ankere, što sa stanovišta sigurnosti nije dopustivo. U projektnoj dokumentaciji predviđena je izrada temelja za planirane stupove, što je u kontradikciji s prethodno rečenom tvrdnjom iznesenom u dostavljenoj dokumentaciji. Projektnom dokumentacijom nisu predviđene polazna i dolazna stanica, operativno-tehnička organizacija rada, hodne linije pristupa stanicama, plan evakuacije u slučaju nepredviđenih situacija i sl“, navodi se u mišljenju Zavoda za zaštitu spomenika.

Drugi razlog negativnu mišljenju je, kao što smo i pisali - što predmetna lokacija pripada prostoru Područja Starog mosta Starog grada Mostara upisanog na Listu svjetske baštine UNESCO-a koje uživa najviši režim zaštite u skladu s Konvencijom o zaštiti kulturne i prirodne baštine ratificirane od strane BiH, upravljanja u skladu s Menadžment planom Mostar 2005., i zakonske regulative koja je na snazi u BiH. Investitori imaju dozvolu za zauzimanje javne površine od Grada Mostara, no Zavod pak smatra da dozvola za zauzimanje javne površine u ovom predmetu nije meritorna. Naime, zauzimanjem javne površine ne može smatrati infrastrukturni objekt koji se klasificira kao posebna vučna instalacija za prijevoz osoba.

Očekuje se reakcija i iz UNESCO-a.

 „Ti projekti spadaju u domen rada domaćih institucija Bosne i Hercegovine i ne mogu dati nikakvu izjavu o tome. Mi službeno o tome nismo obaviješteni, a kada dobijemo službena saznanja onda ćemo tek komentirati“, izjavio je nedavno za Hercegovina.info šef ureda UNESCO-a u Sarajevu Siniša Šešum. Međutim, kako je zip line počeo s radom, i ured UNESCO-a bi trebao donijeti mišljenje je li ovaj projekt za njih prihvatljiv.

Podsjetimo, zip line najavljivao se mjesecima kao adrenalinska atrakcija šampiona skokova sa Starog mosta, Lorensa Liste i braće Zukanović. 

Zip-line je dug preko 200 metara, a povezuje park na Lučkom mostu i plažu ispod Starog mosta. 

Nositelji smatraju da sigurnosna pitanja nisu pitanja. „Sa zip-lineom uvezujemo turističku ponudu Starog grada. Ima stranaca koji skaču, ali velika većina ne smije, a ovako će svako imati priliku da osjeti let taj adrenalin spuštanja prema Neretvi. Sve će biti na vrhunskoj razini, a svaki korisnik će biti i osiguran kod osiguravajuće kuće“, izjavio je za Klix.ba Listo.  

O svemu će u konačnici zadnju riječ dati federalni inspektori.

K.Perić/Hercegovina.info