Demantij: U jednim dnevnim novinama danas je objavljen navodno „ekskluzivni“ popis prekobrojnih namještenika U Gradskoj upravi

O kakvoj se „ekskluzivnosti“ radi govori podatak da su podaci u popisu još iz 2006 godine, a na njemu se nalaze i umrle osobe, osobe koje su u mirovini kao i one koje su sporazumno prekinule radni odnos u Gradskoj upravi Mostara.

Gradska uprava Mostara u prosincu 2009. godine je raspisala je Interni natječaj koji traje do 18. siječnja 2010. godine. Tek nakon pregleda dokumentacije svih namještenika koji su se prijavili na natječaj i završenog bodovanja znat će se tko je prekobrojan. Cijeli proces je transparentan i provodi se u suradnji sa Sindikatom, a o čemu će javnost, nakon njegovog završetka, biti blagovremeno obaviještena.

Ured za odnose s javnošću Miroslav Landeka