Martin Raguž obišao Udrugu slijepih HNŽ

Tom prilikom, Srećko Boras i Luka Faletar su uručili Ivanu Periću, predsjedniku Udruge, ugovor o donaciji u iznosu od 9.000 KM. Ivan Perić se zahvalio na donaciji i svim aktivnostima koje je Vlada HNŽ do sada dala ovoj udruzi, a naročito se zahvalio Martinu Ragužu na nesebičnoj potpori od samog nastanka ove udruge.

Martin Raguž se zahvalio Ivanu Periću i tom prilikom izjavio: Hvala vam Ivane što skrbite o ovoj ugroženoj populaciji. Vaš rad sa članovima se može potvrditi svakoga dana i naša je dužnost pomagati vas. Ali samo kroz sustavno i institucionalno rješenje vaših potreba i potreba svih ostalih udruga se možemo nadati napretku u realizaciji ciljeva i projekata. Cilj ove vlade i vlada sa viših razina mora ići u tom smjeru. Za sve to su potrebne promjene koje će voditi ovu zemlju u pozitivnom smjeru, smjeru EU i NATO integracija. A te promjene moraju započeti od ureda Predsjedništva BiH jer je to kolektivni šef države.