Martin Raguž dao intervju za BBC

Osim za sadašnje stanje u BiH, novinari su bili posebno zainteresirani za program Martina Raguža na predstojećim Općim izborima u listopadu 2010, njegovom stajalištu o budućnosti BiH, kao i odnos BiH sa zemljama u regionu.