HDZ 1990: Rat plakatima

HDZ 1990: Rat plakatima

Želimo  eksplicitno izjaviti da mi osuđujemo ovakvu igru kojom se pokušava kampanju  Martina Raguža izjednačiti sa negativnim kampanjama koju provode neke druge stranke.

Još jednom naglašavamo kako je opredjeljenje Martina Raguža i Hrvatske koalicije HDZ1990 - HSP BiH  promoviranje pozitivne kampanje utemeljene na predstavljanju programa a ne konfrontacije što je bit cijele kampanje kandidata Hrvatske koalicije Martina Raguža.