ZBOG AMANDMANA OHR-a Većina stranaka i koalicija u Mostaru neće moći imenovati članove biračkih odbora

Mostar Izbori

Zbog izmjena Izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schimdt, došlo je do velikih promjena u formiranjima biračkih odbora. Budući da je to bilo pitanje koje je Središnje izborno povjerenstvo najčešće dobivalo na svoju adresu, iz ove institucije odlučili su javno odgovoriti na nekoliko najčešće postavljanih pitanja vezanih za problematiku biračkih odbora.

SIP tako priopćava:

Pitanje: Utječe li vrijeme trajanja angažmana zamjenika člana biračkog odbora na visinu naknade?

Odgovor: Zamjenici članova biračkog odbora ostvaruju pravo na naknadu ukoliko su radili na biračkom mjestu tijekom dana održavanja izbora, a što će se potvrditi uvidom u Zapisnik o radu biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora je dužan evidentirati u Zapisnik o radu biračkog odbora vrijeme kada je zamjenik člana pristupio radu na biračkom mjestu, a vrijeme angažmana ne utječe na visinu naknade.

Pitanje: Što s koalicijama i kako to riješiti u kontekstu imenovanja biračkih odbora? Npr, koaliciju čine politički subjekti koji su osvojili mandat(e) na prethodnim izborima i partije koje nemaju osvojenih mandata.

Odgovor: Ovakve koalicije se tretiraju kao novi politički subjekt i kao takvi, nemaju pravo sudjelovanja u postupku žrijebanja za pozicije u biračkim odborima.

Pitanje: Kako da postupimo u vezi popunjavanja članstva u biračkom odboru kada su u pitanju koalicije koje se prijave pod drugim imenom i/ili se prijave bez neke članice koalicije ili drugom članicom koalicije?

Odgovor: U skladu sa članom 4.14. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koalicija može zadržati naziv pod kojim je bila ovjerena za prethodne izbore samo ako je sačinjavaju iste političke stranke koje su bile ovjerene kao koalicija na prehodnim izborima.
Također, samo politički subjekti zastupljeni u direktno izabranom organu lokalne samouoprave, a koji su dobili mandat u trenutku potvrđivanja rezultata u prethodnom ciklusu mogu sudjelovati kod dodjele pozicija u biračkom odboru. Ukoliko se koalicija prijavi pod različitim imenom, a potpuno istim članicama koalicije, može sudjelovati u dodjeli mjesta u biračkim odborima. Ukoliko nisu iste članice koalicije, smatra se da je to novi politički subjekt i kao takav nema pravo u dodjeli mjesta u biračkim odborima

Pitanje: Što s članovima biračkih odbora protiv koji se vodi postupak, a u vezi poništenih izbora u Srebrenici, da li je završen postupak protiv njih i da li oni mogu biti članovi biračkih odbora na narednim izborima? U slučaju da je proces u tijeku, kakav je stav SIPBiH po pitanju imenovanja tih osoba u biračke odbore?

Odgovor: U biračke odbore se mogu imenovati osobe protiv kojih Središnje izborno povjerenstvo BiH i/ili nadležni sud nisu izrekli sankcije.

Pitanje: Mogu li politički subjekti koji su promijenili ime, a imaju mandat u vijeću, sudjelovati kod dodjele mjesta u biračkim odborima?

Odgovor: Da, ukoliko je došlo samo do promjene imena.

Pitanje: Je li ista visina naknade za predsjednike biračkih odbora na biračkim mjestima za odsustvo, nepotvrđene listiće i mobilne timove?

Odgovor: Središnje izborno povjerenstvo će visinu naknade za navedena biračka mjesta odrediti posebnom odlukom, ili izmjenom Odluke o naknadi za rad u biračkim odborima.

Pitanje: Sukladno članku 2.19 stavak (7) Izbornog zakona BiH, te člankom 2. stavak (1) Naputka o žrijebanju političkih subjekata za mjesto u biračkom odboru za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, potrebno je pojašnjenje žrijebanja subjekta u biračke odbore kada je isti ostao bez mandata, odnosno kada su politički subjekat napustili ili su isključeni iz stranke vijećnici/odbornici koji su izabrani na Lokalnim izborima 2020.godine, te je subjekt ostao bez ijednog važećeg mandata (situacija kao sa prikupljanjem izjava za oslobađanje od prikupljanja potpisa podrške). Da li i u tom slučaju politički subjekti sudjeluju u žrijebanju, ukoliko su naravno uredno prijavljeni za Lokalne izbore
2024. godine?

Odgovor: Samo politički subjekti zastupljeni u direktno izabranom organu lokalne samouoprave, a koji su dobili mandat u trenutku potvrđivanja rezultata u prethodnom ciklusu mogu sudjelovati kod dodjele pozicija u biračkom odboru. U ovom slučaju, politički subjekt koji je osvojio mandat može sudjelovati u dodjeli mjesta u biračkim odborima.

Što ovo znači u kontekstu izbora u Mostaru?

Ovo konkretno znači da će sigurne članove u biračkim odborima imati samo HDZ BiH i HRS.

SDA, budući da je ušla u koaliciju sa Zelenim i BPS koje nemaju mandat u vijeću, unatoč tome što zadržava ime Koalicija za Mostar, nema pravo na imenovanja članova biračkih odbora.

ZA SDP su stvari još nejasne budući da traju pregovori sa NiP-om i Našom strankom. Ukoliko bi SDP na izbore išao sam ili sa Našom strankom, tada bi bili u mogućnosti imenovati članove biračkih odbora. Ukoliko bi im se u koaliciji pridružio NiP, koji nema mandat na razini grada, tada bi izgubili to pravo.

Ni treća koalicija, ona koju u Mostaru čine DF, SBiH, NES i PMP ne bi mogla imenovati svoje članove, iako tri od četiri stranke imaju svoje predstavnike u vijeću. 

Oni koji bi još uz HDZ i HRS, koji su na prošlim izborima nastupili samostalno, imati svoje članove boračkih odbora su “srpske” stranke koje su na izborima nastupile u koaliciji Ostajte ovdje – Zajedno za Mostar.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.