Inicijativa Stožera za obranu hrvatskog Vukovara

Stožer je u još prosincu prikupio i Saboru predao više od 600 tisuća potpisa kojima se traži raspisivanje referenduma na kojem bi građani odlučili o prijedlogu da pravo na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika nacionalne manjine ostvaruju u sredinama u kojima čine više od polovice, umjesto sadašnje trećine stanovništva

Ovotjedno zasjedanje Hrvatski će sabor sutra završiti glasovanjem o raspravljenim točkama, a među ostalim bi trebao zadužiti Vladu da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa prikupljenih u referendumskoj inicijativi Stožera za obranu hrvatskog Vukovara.

Stožer je u još prosincu prikupio i Saboru predao više od 600 tisuća potpisa kojima se traži raspisivanje referenduma na kojem bi građani odlučili o prijedlogu da pravo na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika nacionalne manjine ostvaruju u sredinama u kojima čine više od polovice, umjesto sadašnje trećine stanovništva.

Da se od Vlade zatraži provjera tih potpisa Saboru je predložio Odbor za Ustav, na sjednici u srijedu, s koje su vladajući najavili da će u drugoj fazi referendumske procedure, nakon provjere potpisa, od Ustavnog suda zatražiti da ocijeni ustavnost predloženog referendumskog pitanja.

Vladajući, ali i dobar dio oporbenih zastupnika, sumnjaju u ustavnost tog pitanja i upozoravaju da bi smanjivanje manjinskih prava bilo suprotno onom što je Hrvatska potpisala u pristupnom ugovoru s EU.

Hina