Vilim Primorac: Učinit ćemo sve da povratimo ugled HT Mostar i sačuvamo svako radno mjesto

vilim primorac
vilim primorac
...na koju ga je prošlog tjedna jednoglasno, a temeljem prethodne suglasnosti Vlade f BiH imenovao Nadzorni odbor mostarske telekom kompanije.

U intervju za Hrvatski Medijski Servis Primorac kaže kako su upisom njegovog imea u sudski registar i izvršenom primopredajom stvorene pretpostavke za nesmetan rad. Kaže kako će mu trebati vremena da sagleda cjelokupnu situaciju unutar HT Mostar, a prioritetne zadaće će, nova Uprava, kaže rješavati u hodu.

Kako bi odredili smjernice za daljni rad morat ćemo sačiniti kvalitetnu analizu dosadašnjeg poslovanja tvrtke. S pravilnim anaitičkim pristupom detektirat ćemo i najveće poteškoće u poslovanju društva. Sačinit ćemo kratkoročne i dugoročne ciljeve kako bi tvrtka što bolje i efikasnije funkcionirala.

HMS: Što će, u najkraćem biti karatkoročni, a što dugoročni ciljevi?

PRIMORAC Kratkoročni ciljevi bili bi trenutačno zaustavljanje negativnih trendova, što će u konačnici vjerojatno zahtjevati i neke nepopularne poteze. Dugoročni ciljevi bi se ogledali kroz ambiciozniji rad, veći iskorak na tržištu BiH uz ponudu novih proizvoda i usluga. Proaktivno djelovanje svih uposlenih ka vrćanju poljuljanog imidža društva bit će jedan od prioriteta.

HMS: Spomenuli ste i neke nepopularne poteze. Na što ste mislili?

PRIMORAC: Spomenuo sam nepopularne poteze kao jednu od mogućih varijanti. U ovim teškim ekonomskim vremenima vodit će se posebna skrb o svakom uposleniku. Nepopularni potezi ne moraju biti uvijek vezivani uz uposlenike i ne treba odmah aludirati na smanjenje broja uposlenika. Smanjiti broj uposlenih je jedan od lakših načina za poboljšanje ekonomske situacije u društvu, ali ti i takvi potezi neće biti prioritetni. Kontrola rashoda i kako se u zadnje vrijeme često spominje sintagma "rezanje troškova" je također jedan od nepopularnih poteza.

HMS: Kako izbjeći smanjenja broja upoeslnik kada tvrtka bilježi negativne poslovne rezultate?

PRIMORAC: Ima više modaliteta kako bi se vratilo efikasnije poslovanje društva i bez smanjenja broja uposlenih. Naime, planirano je u što skorije vrijeme usvajanje i realizacija novih poslovnih planova koji bi uposlili raspoložive resurse. A s tim bi i na tržištu imali kvalitetniju ponudu, bili atraktivniji i u konačnici polučili poslovne uspjehe koji bi na odgovarajući način bili prikazani kroz poslovne rezultate.

HMS: Trebaju li uposlenici HT Mostar strahovati od otkaza?

PRIMORAC: Svi smo upoznati u kakvoj situaciji je kako naša država tako i okruženje. Istovremeno se vode i intenzivni pregovori s predstavnicima međunarodne zajednice o izmjeni Zakona o radu, kojeg su sindikati i predstanici radnika unaprijed osudili na propast. Koliko sam upoznat te izmjene zakone donose i neke kvalitetne pomake u korist radnika, kada su u pitanju uvjeti rada i redovita primanja. Moram naglasiti kako će ovaj menadžment učiniti sve da osiguramo kvalitetne uvjete za rad i zadržimo svako radno mjesto.

HMS: Kakva je situacija s konkurencijom u ovim turbulentnim vremenima?

PRIMORAC: Telekom sektor je po svojoj priordi jako dinamičan i izazovan posao. Stalno treba biti u trendu, a biti u trendu znači i kontinuirano ulagati. Pravilno investiranje u ovaj telekom sektor ima kao rezultat pozitivno poslovanje, popravljanje imidža društva, a i ne bitna stavka u svemu je i društveno odgovorno poslovanje. Telekom sektor je prilično riješen kad su u pitanju zakonski okviri. Međutim, u stvarnosti se događaju mnoge aktivnosti koje su ili na granici zakona ili mimo zakona. Stoga treba poraditi na preciznijem ispunjavanju zakonskih obveza u smislu ishodovanja svih potrebitih dozvola prije instaliranja tehničkih uređaja koji su neophodni za funkcioniranje operatora.

HMS: Spomenuli ste društveno odgovorno poslovanje. Kakvi su planovi u tom segmentu?

PRIMORAC: U više navrata je HT Mostar pokazao društveno odgovorne osobine koje ćemo nastojati još više poboljšati pa čak unaprijediti. Već dulji niz godina naše društvo je prisutno u raznim kulturnim, sportskim i zabavnim manifestacijama. Nerijetko su se događale situacije gdje se na izravan ili neizravan način sudjelovalo u akcijama zaštite okoliša. HT Mostar je stalno prisutan u svim akcijama koje imaju humanitarni karakter. Sve dosadašnje aktivnosti ćemo još više unaprijediti i nastojati sudjelovati ne samo u pobrojanim segmentima nego i šire.

HMS Korupcijske afere su potresale HT Mostar dugi niz godina. Kako povratiti ugled kompaniji?

PRIMORAC: Prioritet nove Uprave će biti vraćanje poljuljanog imidža društva na način da svu svoju energiju iskoristimo na unapređenje poslovnosti, ponudom novih proizvoda i usluga. Samo na taj način možemo vratiti poljuljani ugled društva i pozicionirati ga na mjesto koje mu i pripada, a to je vodeće društvo na razini BiH u telekomunikacijskom sektoru.Uvjeren sam kako će se u narednom razdoblju naše društvo spominjati po visokoj profesionalnosti i učinkovitosti, a to je jedini način povratka poljuljanog ugleda. Ostali dio priče ćemo prepustiti nadležnim državnim institucijama.

HMS: Već poodavno postoji potpisan strateški sporazum s HT Zagreb. Ima li tu nekih manjkavosti?

PRIMORAC: Svaki sporazum pa i ovaj koji ste spomenulii se može komentirati s vremenske distance i rijetki su sporazumi koji su sačinjeni idealno, a da se u njima ne mogu naći neke manjkavosti. Tako i ovaj sporazum ima nejasnoća, ali su to sitnice koje se mogu na jednostavan način riješiti i na taj način samo unaprijediti i do sada više nego uspješnu suradnju.

HMS: U zadnje vrijeme mediji špekuliraju i o privatizaciji telekom kompanija u F BiH, međuostalim i HT Eroneta. Kakav je vaš stav o tome?

Privatizacija se može promatrati dvojako. S jedne strane ulazak privatnog kapitala donosi velika poboljšanja u poslovanju, maksimizira se profit, povećava se transparentnost poslovanja i racionaliziraju troškovi. S druge strane dugoročna isplativost posjedovanja i financijska likvidnost su argumenti protiv privatizacije.

Osim toga treba razmotriti i način privatizacije kao i paket koji se privatizira (većinski ili manjinski). HT Mostar je velikim dijelom privatiziran, preko 49%, , a Odluke o mogućoj privatizaciji će donijeti vlasnik tj Vlada FBiH. Osobno mislim kako bi bilo dobro kompaniju stablizirati i unaprijediti poslovanje. Ako se nekad i donese odluka o daljoj privatizaciji ona mora donijeti i nove vrijednosti, a ne kao u većini dosadašnjih privatizacija, samo promjenu vlasništva. /HMS/