POKAZATELJI Bilježi se pad industrijske proizvodnje u BiH

kozna industrija

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u BiH u listopadu manja je za 1,8 posto u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec lani industrijska proizvodnja u BiH, kalendarski prilagođena, bilježi pad od tri posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Proizvodnja energije u listopadu veća je za 4,4 posto u odnosu na rujan, kapitalnih proizvoda za 2,8 posto, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 1,9 posto, intermedijarnih proizvoda za 3,6 posto, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,9 posto, piše Srna.

U listopadu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 5,2 posto, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 0,8 posto, intermedijarnih proizvoda za 2,4 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,9 posto, a energije za 11,1 posto.

Desezonirana industrijska proizvodnja u listopadu u poređenju sa rujnom veća je u proizvodnji i opskrbi električnom energijom i plinom za 3,7 posto, u vađenju ruda i kamena za 0,8 posto, dok je u prerađivačkoj industriji manja za 1,7 posto.

U listopadu, u poređenju sa istim mjesecom lani, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi pad u prerađivačkoj industrija za 0,9 posto, proizvodnji i opskrbi električnom energijom i plinom za 10,3 posto, a u vađenju ruda i kamena za 11 posto.