ŽENE DOMINIRAJU U BiH živi preko 2.800 stogodišnjaka, najstarija žena ima 119 godina

Starac
Ilustracija/hercegovina.info

Stotinu ili više godina u Bosni i Hercegovini ima 2.805 građana, a među populacijom koja je proživjela cijelo stoljeće, a i više od toga, dominiraju žene.

Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH, stotinu ili više svjećica na torti gase 1.952 žene i 853 muškarca.

Najstarija žena ima 119 godina

“Najviše ljudi sa 100 ili više godina živi na području općine Sarajevo – 439. Najstarija osoba u Bosni i Hercegovini je ženskog spola, ima 119 godina i živi u općini Lukavac, mjesto Šikulje”, naveli su za Nezavisne novine.

Aleksandar Čavić, demograf, ističe kako postoje dvije pravilnosti koje su empirijski utvrđene. Kako navodi, prva pravilnost je da se muškarci češće rađaju od žena, dok je druga pravilnost da žene žive duže od muškaraca.

“Očekivano trajanje života žena je duže od života muškaraca za nekoliko godina. U našoj populaciji to je između pet i šest godina, u zavisnosti od godine u kojoj se utvrđuje. Ovo je pravilnost po kojoj mi odgovaramo prosjeku svjetske populacije u običajnim mirnim okolnostima. U ratnim okolnostima život muškaraca dodatno se skraćuje”, ističe on za Nezavisne novine i podsjeća kako muškarci češće obavljaju rizična zanimanja kao što su vojne, policijske ili vatrogasne službe, odnosno poslove koji dovode do većeg stupnja trošenja organizma, što, također, dovodi do toga da muškarci žive kraće.

“I životne navike su kod muškaraca nešto što dovodi do kraćeg života”, ističe on.

Da 100 ili više godina ima više žena nego muškaraca ne čudi ni demografa Aleksandra Majića, koji ističe kako se ovi podaci poklapaju sa svim relevantnim podacima u svijetu, Europi i zemljama okruženja.

Žene prosječno žive duže 6 godina

“Ako uzmemo samo prostor Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, vidjet ćemo da je očekivano trajanje života za žene duže za otprilike šest godina nego za muškarce. U svim starosnim kontingentima iznad 50 godina dominiraju žene zato što je vjerojatnoća smrtnosti muškaraca mnogo veća u odnosu na smrtnost žena”, kaže Majić za Nezavisne novine.

U prilog brojkama da u BiH ima više stogodišnjaka među ženama nego muškarcima, govore i podaci Republičkog zavoda za statistiku Srpske, prema kojima je utvrđeno da muškarci u Srpskoj žive kraće od žena.

“Prosječna starost prilikom umiranja za muškarce u 2023. godini iznosila je 72 godine, a za žene 78 godina. U odnosu na 2022. godinu, prosječna starost prilikom umiranja za muškarce u blagom je padu, dok je prosječna starost prilikom umiranja za žene u blagom porastu”, naveli su iz Republičkog zavoda za statistiku Srpske.

U porastu broj stogodišnjaka

Zanimljivo je da je broj osoba koje imaju 100 ili više godina u Bosni i Hercegovini u porastu, barem ako je vjerovati podacima IDDEEA. Tako su Nezavisne novine početkom 2021. godine pisale da u BiH živi 1.149 osoba koje su dočekale novi životni vijek. Tada je sa 100 i više godina bilo 329 muškaraca i 820 žena.

Tadašnji podaci pokazali su da je najviše stogodišnjaka, njih 195, živjelo na teritoriju grada Sarajeva, gdje je živjela 131 osoba ženskog, te 64 muškog spola.

Da je porast broja stogodišnjaka prisutan, vidi se i kada se u razmatranje uzmu podaci iz proljeća 2019. godine, kada je bilo 850 takvih građana.