Poduzetniku iz Hercegovine zbog neizdavanja računa 8.000 KM kazne

Poduzetniku iz Hercegovine zbog neizdavanja računa 8.000 KM kazne

Vlasnik radnje s područja Trebinja prvi je poduzetnik koji se našao na udaru novog, strožeg Zakona o fiskalnim kasama RS, a koji je na snazi puna dva mjeseca.

Naime, njemu su inspektori Porezne uprave Republike Srpske zbog neizdavanja fiskalnog računa izrekli kaznu od maksimalnih 8.000 maraka.

U Zanatsko-poduzetničkoj komori Republike Srpske, u kojoj su od početka bili protiv ove kaznene politike, smatraju kako je to previše.

“Ako je u pitanju neki samostalni poduzetnik, šanse da će nastaviti sa biznisom su minimalne, s obzirom na to da je njegov promet veoma mali”, ocjenjuje Jovan Bratić, direktor Komore.

Podsjećanja radi, izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama koje su na snagu stupile 17. srpnja ove godine, propisano je da su zbog neizdavanja fiskalnih računa kazne za poduzetnike u rasponu od 4.000 do 8.000 KM, za pravna lica od 8.000 do 16.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 4.000 KM.

Ukoliko taj porezni obveznik u roku od 72 sata poreznom inspektoru dostavi dokaz o uplati izrečene novčane kazne, neće mu biti izrečena i zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana.

U slučaju da obveznik u roku od godinu dana ponovi isti prekršaj, propisana je dvostruko veća novčana kazna.

“Kazne su povećane samo u dijelu koji se odnosi na neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa i neizdavanje računa, dok ostale kazne nisu povećavane, već su ostale kao u prethodnom Zakonu o fiskalnim kasama”, kaže za “Nezavisne” Goran Maričić, direktor Uprave.