NOVI MANDAT Marinko Gilja izabran za generalnog direktora Elektroprivrede HZ HB

Marinko Gilja, Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
PR

Na 4. sjednici Nadzornoga odbora Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar koja je održana u središtu poduzeća, mr.sc. Marinko Gilja ponovno je izabran za generalnoga direktora na razdoblje od četiri godine.

Nadzorni odbor EPHZHB-a izabrao je generalnoga direktora prema Odluci Vlade Federacije od 23. siječnja 2020. o davanaju prethodne suglasnosti Nadzornome odboru za imenovanje Marinka Gilje za tu dužnost u ovome gospodarskom društvu. Novi mandat generalnome direktoru počinje od 17. veljače 2020.

Inače, na današnoj sjednici Nadzornoga odbora EPHZHB-a razmatrano je 11 točka dnevnoga reda.
Nakon usvajanja zaspisnika s prethodnih sjednica, usvojena su sljedeća izvješča: Izvješće o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 31.12.2019. godine; Izvješće o popisu nenaplativih sumnjivih i spornih potraživanja za 2019. godinu; Izvješće Odbora za reviziju za studeni 2019. – siječanj 2020. godine; Izvješće o analize energije za listopad, studeni i prosinac 2019. godine; Izvješća o kupoprodaji električne energije za studeni i prosinac 2019. godine i Izvješća o sklopljenim ugovorima za studeni i prosinac 2019. godine.

Donesene su i sljedeće odluke i punomoći: Odluka o davanju pisanih ovlasti za sklapanje sporazuma o otpisu zakonskih zateznih kamata za dužnike koji su izmirili glavni dug prema Društvu; Odluka o davanju pisanih ovlasti za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu; Punomoć za sklapanje ugovora o cesiji i Punomoć za sklapanje ugovora o uputi – asignaciji.