Duljko Hasić: Federalnom budžetu prijeti kolaps

... stabilnosti, kako fiskalne, tako i monetarne, izjavio je ekonomski analitičar Duljko Hasić.

Ističući da će naredne godine ukupni dug koji FBiH mora vratiti dostići oko milijardu maraka, Hasić je upozorio da sredstava u budžetu nema, niti se, u ionako složenoj političkoj strukturi u ovom entitetu, ne čine nikakvi pomaci, rezovi, niti racionalizacija u trošenju sredstava.

On je istakao da je do sada vladao lažni optimizam političara koji su tvrdili da nema krize, da je situacija povoljna, a kada je nestalo novca u budžeta upozoravaju da je situacija alarmantna i da će doći do kolapsa, a ekonomija FBiH pretrpjeti ogormne štete koje mogu izazvati velike posljedice.

Međutim, kaže Hasić, ukoliko se napravi rezime za šest mjeseci prošle i ove godine primjetna je vidljiva dubioza i ponor u koji je gurnuta domaća ekonomija, pogotovu u FBiH.

"Sa ekonomskom krizom ona se pogoršavala iz godine u godinu i došlo je do situacije da je izgubljeno više desetina radnih mjesta. Nažalost, nije izgubljeno u administraciji ili budžetskih korisnika, već prvenstveno u proizvodnji", naveo je ekonomski analitičar u Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Karakteristično je, upozorio je on, da uprkos nečinjenju na poboljšanju situacije međunarodne finansijske institucije i dalje finansiraju ne samo Federaciju, nego i BiH odobravajući velike kredite i na taj način povlače ovaj entitet u veliko dužničko ropstvo.

Prema njegovim riječima, umjesto da rade na štednji i racionalizaciji, vlasti se zadužuju i žive prvenstveno na kreditu.

"Potpuno 'okrenute glave' odgovorni ljudi u FBiH posmatraju situaciju, a to može dovesti do potresa u ovom dosta krhkom ekonomskom, ali i političkom stanju", upozorio je Hasić.

On je podvukao da se moraju napraviti rezovi i smanjiti javna potrošnja, kako bi se počelo praviti bilo šta pozitivno.

"Ogromna zaduženja vezana su za trezorske zapise, za izdate obveznice, po osnovu ino-duga, ali i po osnovu unutarnjeg duga", naveo je Hasić.

On je konstatovao da BiH mora omogućiti privrednim subjektima bolji poslovni ambijent i priliku da se ulaže u zemlju.

"Do sada su vrata zatvorena, a prilike za ulaganje u okruženju su daleko povoljnije. Sa ulaskom Hrvatske u EU postavlja se pitanje kako dalje, s obzirom da dosta naših roba poslije 1. srpnja neće moći preći granicu", dodao je Hasić.

SRNA