Duljko Hasić: Federalnom budžetu prijeti kolaps

... stabilnosti, kako fiskalne, tako i monetarne, izjavio je ekonomski analitičar Duljko Hasić. Ističući da će naredne godine ukupni dug koji FBiH…