Federalna revizija utvrdila da je Ministarstvo energetike davalo novac Aluminiju iako nisu ispunjavali kriterije

Aluminij
hercegovina.info

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je financijsku reviziju za 2021. godinu za 19 korisnika Proračuna FBiH, i to Parlamenta FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vlade FBiH (Generalnog tajništva) te 16 ministarstava.

Kada je u pitanju Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, prema mišljenju revizora, financijska izvješća istinito i fer prikazuju, u svim materijalnim aspektima, financijski položaj Ministarstva na 31. 12. 2021. godine i izvršenje proračuna za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, ali uz dvije točke mišljenja s rezervom.

Prva točka odnosi se na Aluminij d.d. Mostar.

  1. 1. Sredstva u iznosu od 378.174 KM odobrena su poduzeću "Aluminij“ d.d. Mostar po Programu utroška sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža za 2021. godinu“, iako ovo poduzeće nije imalo pravo sudjelovanja, odnosno nije ispunjavalo osnovni kriterij za izbor korisnika i dodjelu sredstava, udio vlasništva privatnog kapitala 50% plus jedna dionica (točka 7.1.3.2 Izvješća).

Aluminij

Kada je u pitanju druga točka mišljenja s rezervom ona se odnosi na odobrena sredstva financijske pomoći tijekom pandemije koronavirusa.

2. Prilikom nadzora Ministarstvo nije utvrdilo nenamjenski utrošak odobrenih sredstava financijske pomoći izvozno orijentiranim gospodarskim  društvima u uvjetima pandemije COVID-19, niti je provelo postupak povrata za najmanje 1.874.842 KM kod poduzeća koja su smanjila broj radnika na 31. 12. 2020. godine u odnosu na 30. 9. 2020. godine. Navedeno nije u skladu s člankom 38. Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva FBiH u okolnostima pandemije COVID-19 (točka 7.1.3.3 Izvješća)

POGLEDAJTE KOMPLETNO REVIZORSKO IZVJEŠĆE