Održana javna rasprava u Veljacima, općina Ljubuški

Veljaci Ljubuški, Vodopad Veljaci

Nakon uvodne riječi Gsp. Barbarić je ponovio što je rečeno prije par mjeseci te dao jasan stav koji zauzima Općina, a to je da se mora raditi po zakonu koji  propisuje što je dozvoljeno graditi na ovakvim mjestima,  te da se prirodno bogatstvo kao što je vodopad Koćuša treba staviti u prvi plan ispred svih interesa. Nakon toga se obratio i gsp. Branko Bradvica te pokušao objasniti namjeru da je pokušao ishoditi potrebite dozvole kao i suglasnosti, ali da je sam proces ishođenja suglasnosti kao i odobrenja predugo trajao i da je i uz najbolju namjeru htio obnoviti samo mlinicu, stupu i štalu.

Na upit nekolicine mještana zašto je vršio iskopavanje ako je u vodenom pojasu dozvoljena samo rekonstrukcija postojećih objekata te njihovo vraćanje u prvobitni izgled, kao odgovor je ponudio to da je bila namjera da se u podrum koji je zamislio instalira "agregat" koji bi trebao napajati "nekoliko objekata". Između ostalog na upit da li je ishodio sva odobrenja da namjeru pretvori u djelo, pokušao se izvaditi nekim suglasnostima, no međutim jedan mještanin stručnjak za pravo ga upoznaje da su te suglasnosti koje ima nedovoljne i da ništa ne važe u ovom postupku te tako i nije baš uspio uvjeriti nazočne da su mu namjere općeprihvatljive.

Sa tom činjenicom ga je upoznao i sam gsp. Barbarić napominjući da je sve krenulo krivim smjerom tada kad se upustio u bespravnu gradnju, te kad nije ishodio odobrenje od agencije za vode. Na kraju svega mještani su dali svoj jasan stav da se treba držati samo zakona te da se ni u kojem slučaju ne smije dogoditi to da se u neposrednoj blizini vodopada napravi nešto što bi narušilo sami izgled na i oko vodopada.

Tekst: kocusa.info