Održana javna rasprava u Veljacima, općina Ljubuški

Nakon uvodne riječi Gsp. Barbarić je ponovio što je rečeno prije par mjeseci te dao jasan stav koji zauzima Općina, a to je da se mora raditi…